Yin Yang

O nasprotujočima si principoma Yin-Yang je pisano že v stari knjigi I Ching (Knjiga sprememb, 2400 p.n.š.), kjer je njuno stalno menjavanje grafično prikazano z 8 trigrami (Ba kua), ki se kombinirajo v 64 heksagramov in vse mogoče kombinacije. Dualistična teorija skozi Ba Kua trigram razvršča vse stvari in pojave v dve polarni entiteti. Principa sta enakopravna, soodvisna in vseskozi dinamična. V sklopu vsesplošnega spreminjanja narave, ki jo prav ta interakcija nasprotujočih si kakovosti soustvarja, se stalno dopolnjujeta, nadzirata in soustvarjata.

Tradicionalno je opisan Yang kot moški princip gibanja, energije in neba nad nami in Yin kot ženski princip mirovanja, snovi  in zemlje pod nami. Yang kot sončna in Yin kot senčna stran hriba.

A vse v vesolju, z nami vred, ni v celoti samo Yin ali samo Yang, saj je neprestano prisotno nastajanje, rast, spreminjanje, gibanje, obstajanje in odhajanje. Noč je Yin, dan je Yang, a v noči ob zori, prehodu v dan, že obstaja Yang element. Dan, ki je Yang, ob mraku prehaja v noč in že vsebuje tudi Yin energijo. 

Ying Yang princip gibanja
YIN se spogleduje z YANG-om kot

ženska z moškim,

luna s soncem,

preteklost s prihodnostjo,

nizko z visokim,

zima s poletjem,

spanje z bedenjem,

voda z ognjem,

hladno s toplim,

grenko s sladkim,

tanko z debelim,

tiho z glasnim,

žalostno z veselim,

notranjost telesa z zunanjo površino telesa,…